Internet Explorer-processer

Internet Explorer innehåller dynamiska binära uppföranden: komponenter som inkapslar specifika funktioner för de HTML-element som de binds till. Den här principinställningen bestämmer om inställningen Säkerhetsbegränsning för uppföranden i binärkod förhindras eller tillåts.

Om du aktiverar den här principinställningen blockeras binära beteenden i Utforskarens och Internet Explorers processer.

Om du inaktiverar den här principinställningen tillåts binära beteenden Utforskarens och Internet Explorers processer.

Om du inte konfigurerar den här principinställningen blockeras binära beteenden i Utforskarens och Internet Explorers processer.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Aktivera princip:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORS(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSiexplore.exeREG_SZ1
Inaktivera princip:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORS(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)