Internet Explorer-processer

Politikindstillingen Sikkerhedsbegrænsning af MK-protokol mindsker angrebsoverfladeområdet ved at blokere for MK-protokollen. Ressourcer, der bruger MK-protokollen som vært, vil ikke fungere.

Hvis du aktiverer denne politikindstilling, forhindres brug af MK-protokollen i Stifinder og Internet Explorer, og ressourcer, der bruger MK-protokollen som vært, vil ikke fungere.

Hvis du deaktiverer denne politikindstilling, kan programmerne benytte MK-protokollens API. Ressourcer, der bruger MK-protokollen som vært, vil fungere i Stifinder- og Internet Explorer-processer.

Hvis du undlader at konfigurere denne politikindstilling, forhindres brug af MK-protokollen i Stifinder og Internet Explorer, og ressourcer, der bruger MK-protokollen som vært, vil ikke fungere.


Understøttet på: Mindst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative skabeloner (computere)

Administrative skabeloner (brugere)