Internet Explorer-prosesser

Policyinnstillingen Sikkerhetsbegrensning for MK-protokollen reduserer faren for angrep ved å forby MK-protokollen. Ressurser som bruker MK-protokollen, vil mislykkes.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, vil MK-protokollen deaktiveres for Filutforsker og Internet Explorer, og ressurser som bruker MK-protokollen, vil mislykkes.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, kan programmer bruke MK-protokollens API. Ressurser som bruker MK-protokollen, kan kjøre for Filutforsker- og Internet Explorer-prosesser.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, vil MK-protokollen deaktiveres for Filutforsker og Internet Explorer, og ressurser som bruker MK-protokollen, vil mislykkes.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)