Procesy programu Internet Explorer

Ustawienie zasad Ograniczenie zabezpieczeń protokołu MK zmniejsza możliwości ataku przez ograniczenie protokołu MK. Zasoby obsługiwane przez protokół MK nie będą działać.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, protokół MK będzie zabroniony dla Eksploratora plików i programu Internet Explorer, a zasoby obsługiwane przez protokół MK nie będą działać.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, aplikacje będą mogły korzystać z interfejsu API protokołu MK. Zasoby obsługiwane przez protokół MK będą działały dla procesów Eksploratora plików i programu Internet Explorer.

Jeśli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, protokół MK będzie zabroniony dla Eksploratora plików i programu Internet Explorer, a zasoby obsługiwane przez protokół MK nie będą działać.


Obsługiwane na: Program Internet Explorer 6.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy
Włącz zasady:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLiexplore.exeREG_SZ1
Wyłącz zasady:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)