Διεργασίες του Internet Explorer

Ο Internet Explorer θέτει περιορισμούς ζώνης σε κάθε ιστοσελίδα που ανοίγει, οι οποίοι εξαρτώνται από την θέση της ιστοσελίδας (Internet, Intranet, ζώνη τοπικού υπολογιστή κτλ.). Οι ιστοσελίδες στον τοπικό υπολογιστή έχουν τους λιγότερους περιορισμούς ασφαλείας και βρίσκονται στη ζώνη τοπικού υπολογιστή.

Η ασφάλεια της ζώνης τοπικού υπολογιστή εφαρμόζεται σε όλα τα τοπικά αρχεία και το περιεχόμενο που υφίστανται επεξεργασία από τον Internet Explorer. Αυτή η δυνατότητα μετριάζει τον κίνδυνο επιθέσεων που χρησιμοποιούν την ζώνη τοπικού υπολογιστή ως εφαλτήριο μιας επίθεσης για τη φόρτωση κακόβουλου κώδικα HTML.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η ασφάλεια της ζώνης τοπικού υπολογιστή εφαρμόζεται σε όλα τα τοπικά αρχεία και το περιεχόμενο που υφίστανται επεξεργασία από τον Internet Explorer.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η ασφάλεια της ζώνης τοπικού υπολογιστή δεν θα εφαρμόζεται στα τοπικά αρχεία και το περιεχόμενο που υφίστανται επεξεργασία από τον Internet Explorer.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η ασφάλεια της ζώνης τοπικού υπολογιστή εφαρμόζεται σε όλα τα τοπικά αρχεία και το περιεχόμενο που υφίστανται επεξεργασία από τον Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)