Internet Explorer-prosesser

Internet Explorer bruker MIME-data (Multipurpose Internet Mail Extensions) til å avgjøre håndteringsprosedyrer for filer som mottas via en webserver.

Denne policyinnstillingen avgjør om Internet Explorer skal kreve at all filtypeinformasjon fra webserveren må være konsekvent. Hvis for eksempel MIME-typen i en fil er ren tekst, men MIME-kontrollen angir at det faktisk er en kjørbar fil, vil Internet Explorer gi filen et nytt navn ved å lagre den i Internet Explorer-hurtigbufferen og endre filtypen.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, vil Internet Explorer kreve konsekvente MIME-data for alle mottatte filer.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, vil ikke Internet Explorer kreve konsekvente MIME-data for alle mottatte filer.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, vil Internet Explorer kreve konsekvente MIME-data for alle mottatte filer.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLING(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLINGexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLINGiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLING(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLINGexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLINGiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)