Internet Explorer-processer

Internet Explorer använder MIME-data (Multipurpose Internet Mail Extensions) för att bestämma hur filer som tas emot via en webbserver ska hanteras.

Den här principinställningen bestämmer om Internet Explorer kräver att all filtypsinformation från webbservrar ska vara konsekvent. Om MIME-typen för en fil exempelvis är text/plain, men MIME-kontroll antyder att filen faktiskt är körbar, byter Internet Explorer namn på filen genom att spara den i Internet Explorer-cachen med ett nytt filnamnstillägg.

Om du aktiverar den här inställningen krävs konsekvent MIME-information för alla filer som tas emot.

Om du inaktiverar den här inställningen kräver inte Internet Explorer konsekvent MIME-information för alla filer som tas emot.

Om du inte konfigurerar den här inställningen kräver Internet Explorer konsekvent MIME-information för alla filer som tas emot.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Aktivera princip:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLING(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLINGexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLINGiexplore.exeREG_SZ1
Inaktivera princip:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLING(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLINGexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLINGiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)