Διεργασίες του Internet Explorer

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει εάν η ανίχνευση MIME του Internet Explorer θα αποτρέψει τον προβιβασμό ενός αρχείου σε έναν πιο επικίνδυνο τύπο αρχείου.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η ανίχνευση MIME δεν θα προβιβάζει ποτέ ένα αρχείο σε έναν πιο επικίνδυνο τύπο αρχείου.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι διεργασίες του Internet Explorer θα επιτρέπουν στην ανίχνευση MIME να προβιβάζει ένα αρχείο σε έναν πιο επικίνδυνο τύπο αρχείου.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η ανίχνευση MIME δεν θα προβιβάζει ποτέ ένα αρχείο σε έναν πιο επικίνδυνο τύπο αρχείου.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFING(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFINGexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFINGiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFING(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFINGexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFINGiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)