Διεργασίες του Internet Explorer

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει εάν η αναφορά σε ένα αντικείμενο είναι προσβάσιμη όταν ο χρήστης περιηγείται εντός του ίδιου τομέα ή σε έναν νέο τομέα.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, μια αναφορά αντικειμένου δεν θα είναι προσβάσιμη κατά την περιήγηση στον ίδιο ή σε διαφορετικό τομέα, για διεργασίες του Internet Explorer.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, μια αναφορά αντικειμένου διατηρείται κατά την περιήγηση εντός του ίδιου τομέα ή σε διαφορετικούς τομείς, για διεργασίες του Internet Explorer.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, μια αναφορά αντικειμένου δεν θα είναι προσβάσιμη κατά την περιήγηση στον ίδιο ή σε διαφορετικό τομέα, για διεργασίες του Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHING(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHINGexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHINGiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHING(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHINGexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHINGiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)