Internet Explorer-processer

Den här principinställningen anger om en referens till ett objekt är tillgänglig när användaren navigerar inom samma domän eller till en ny domän.

Om du aktiverar den här inställningen är objektreferenser inte längre tillgängliga när användaren navigerar inom en domän eller till någon annan domän i Internet Explorer-processer.

Om du inaktiverar den här inställningen kvarstår objektreferenser när användaren navigerar inom en domän eller mellan domäner i Internet Explorer-processer.

Om du inte konfigurerar den här inställningen är inte objektreferenser tillgängliga när användaren navigerar inom en domän eller mellan domäner i Internet Explorer-processer.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Aktivera princip:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHING(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHINGexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHINGiexplore.exeREG_SZ1
Inaktivera princip:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHING(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHINGexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHINGiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)