Internet Explorer-prosesser

Internet Explorer gir skript muligheten til å åpne vinduer programmatisk, og endre størrelsen og plasseringen for forskjellige typer vinduer. Sikkerhetsfunksjonen Vindusbegrensninger begrenser popup-vinduer og forhindrer skript fra å vise vinduer hvor tittel- og statuslinjen ikke er synlige for brukeren, eller som gjør det vanskelig å se andre vinduers tittel- og statuslinjer.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, blir popup-vindusbegrensninger og andre begrensninger aktivert for Filutforsker- og Internet Explorer-prosesser.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, kan skript fortsette å opprette popup-vinduer og vinduer som gjør det vanskelig å se andre vinduer.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, blir popup-vindusbegrensninger og andre begrensninger aktivert for Filutforsker- og Internet Explorer-prosesser.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)