Internet Explorer-prosesser

Internet Explorer setter begrensninger for hver webside som åpnes. Disse begrensningene avhenger av plasseringen til websiden (Internett, Intranett, Lokal maskin, osv.). Websider på den lokale datamaskinen har færrest sikkerhetsbegrensninger og finnes i sonen Lokal maskin, noe som gjør denne sikkerhetssonen til et yndet mål for ondsinnede brukerne. Soneheving deaktiverer også JavaScript-navigasjon hvis det ikke finnes noen sikkerhetskontekst.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, kan alle soner beskyttes fra soneheving av Internet Explorer-prosesser.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, blir ingen soner beskyttet på denne måten for Internet Explorer-prosesser.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, kan alle soner beskyttes fra soneheving av Internet Explorer-prosesser.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATION(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATIONexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATIONiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATION(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATIONexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATIONiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)