Seznam procesů

Nastavení této zásady umožňuje určit, zda procesy v seznamu budou používat uživatelské předvolby Správce doplňků nebo nastavení zásad. Ve výchozím nastavení používají uživatelské předvolby správy doplňků a nastavení zásad pouze procesy aplikace Internet Explorer. Nastavení této zásady umožňuje rozšířit podporu těchto uživatelských předvoleb a nastavení zásad na procesy uvedené v seznamu procesů.

Pokud toto nastavení povolíte a zadáte hodnotu 1, bude zadaný proces používat uživatelské předvolby správy doplňků a nastavení zásad. Pokud zadáte hodnotu 0, budou předvolby správy doplňků i nastavení zásad zadanými procesy ignorovány. Pole Název hodnoty určuje název spustitelného souboru. Pokud je položka Název hodnoty ponechána prázdná, nebo je jiná než 0 a 1, bude nastavení zásad ignorováno.

V seznamu neuvádějte procesy aplikace Internet Explorer, protože tyto procesy vždy používají uživatelské předvolby správy doplňků a nastavení zásad. Je-li povolena zásada Všechny procesy, mají procesy nakonfigurované v tomto nastavení zásad přednost před touto zásadou.

Pokud toto nastavení nenakonfigurujete, nebudou procesy jiné než procesy aplikace Internet Explorer ovlivněny uživatelskými předvolbami správy doplňků nebo nastavením zásad (pokud ovšem není povoleno nastavení Všechny procesy).


Podporováno na: Alespoň aplikace Internet Explorer 6.0 v systému Windows XP SP2 nebo Windows Server 2003 SP1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_ADDON_MANAGEMENT
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Seznam procesů:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ADDON_MANAGEMENT
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)