Lista procesów

To ustawienie zasad pozwala określić, czy procesy wyświetlone na liście mają respektować preferencje użytkownika odnośnie do zarządzania dodatkami (wprowadzone w Menedżerze dodatków) i ustawienia zasad. Tylko procesy programu Internet Explorer domyślnie stosują preferencje użytkownika odnośnie do zarządzania dodatkami i ustawienia zasad. To ustawienie zasad umożliwia rozszerzenie obsługi tych preferencji użytkownika i ustawień zasad o określone procesy wyświetlone na liście procesów.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone i zostanie wprowadzona wartość 1, wprowadzony proces będzie respektować preferencje użytkownika odnośnie do zarządzania dodatkami i ustawienia zasad. Jeśli zostanie wprowadzona wartość 0, preferencje użytkownika odnośnie do zarządzania dodatkami i ustawienia zasad będą ignorowane przez określony proces. Nazwa wartości jest nazwą pliku wykonywalnego. Jeśli Nazwa wartości jest pusta lub wartość nie jest równa 0 lub 1, ustawienie zasad jest ignorowane.

Nie należy wprowadzać procesów programu Internet Explorer na tej liście, ponieważ te procesy zawsze respektują preferencje użytkownika odnośnie do zarządzania dodatkami i ustawienia zasad. Jeśli ustawienie zasad Wszystkie procesy jest włączone, procesy skonfigurowane w tym ustawieniu zasad mają pierwszeństwo przed tym ustawieniem.

Jeśli ta zasada pozostanie nieskonfigurowana, preferencje użytkownika odnośnie do zarządzania dodatkami i ustawienia zasad nie będą miały wpływu na procesy inne niż procesy programu Internet Explorer (chyba że włączono zasadę „Wszystkie procesy").


Obsługiwane na: Program Internet Explorer 6.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_ADDON_MANAGEMENT
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Lista procesów:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ADDON_MANAGEMENT
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)