Λίστα διεργασιών

Ο Internet Explorer μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποτρέπει τη μη ασφαλή εκτέλεση ενεργού περιεχομένου που έχει ληφθεί μέσω περιορισμένων πρωτοκόλλων. Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ελέγχει εάν το περιεχόμενο περιορισμένης πρόσβασης που έχει ληφθεί από περιορισμένα πρωτόκολλα επιτρέπεται ή αποκλείεται.

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής επιτρέπει στους διαχειριστές να καθορίσουν τις εφαρμογές για τις οποίες θέλουν να αποκλείεται ή να επιτρέπεται ο περιορισμός περιεχομένου μέσω περιορισμένων πρωτοκόλλων.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής και καταχωρήσετε την τιμή 1, ο περιορισμός περιεχομένου μέσω περιορισμένων πρωτοκόλλων επιτρέπεται. Εάν καταχωρήσετε την τιμή 0, ο περιορισμός περιεχομένου μέσω περιορισμένων πρωτοκόλλων αποκλείεται. Το "Όνομα τιμής" είναι το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου. Εάν το όνομα τιμής είναι κενό ή η τιμή δεν είναι 0 ή 1, η ρύθμιση πολιτικής παραβλέπεται.

Μην καταχωρήσετε τις διεργασίες της Εξερεύνησης αρχείων ή του Internet Explorer σε αυτήν τη λίστα: χρησιμοποιήστε τη σχετική πολιτική "Διεργασίες του Internet Explorer" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις διεργασίες. Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση πολιτικής "Όλες οι διεργασίες", οι διεργασίες που καθορίζονται σε αυτό το πλαίσιο υπερισχύουν έναντι αυτής της ρύθμισης.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, το χαρακτηριστικό ασφαλείας επιτρέπεται.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Λίστα διεργασιών:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)