Processlista

Internet Explorer kan konfigureras för att förhindra att aktivt innehåll som hämtas genom begränsade protokoll körs på ett sätt som inte är säkert. Den här principinställningen bestämmer om begränsning av innehåll som hämtas genom begränsade protokoll ska förhindras eller tillåtas.

Du kan använda den här inställningen för att bestämma i vilka program som begränsning av innehåll som hämtas genom begränsade protokoll ska förhindras eller tillåtas.

Om du aktiverar den här inställningen och anger värdet 1, tillåts begränsning av innehåll som hämtas genom begränsade protokoll. Om du anger värdet 0 tillåts inte begränsning av innehåll som hämtas genom begränsade protokoll. Värdenamnet är namnet på den körbara filen. Om ett värdenamn är tomt, eller om värdet inte är 0 eller 1, ignoreras principinställningen.

Ange inte Utforskaren och Internet Explorer i den här listan. Använd i stället principen Internet Explorer-processer om du vill aktivera eller inaktivera dessa processer. Om principinställningen Alla processer har aktiverats får de processer som konfigureras i den här rutan företräde framför den inställningen.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen tillåts säkerhetsfunktionen.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Processlista:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)