Λίστα διεργασιών

Ο Internet Explorer θέτει περιορισμούς ζώνης σε κάθε ιστοσελίδα που ανοίγει, οι οποίοι εξαρτώνται από την θέση της ιστοσελίδας (Internet, Intranet, ζώνη τοπικού υπολογιστή κ.λπ.). Οι ιστοσελίδες στον τοπικό υπολογιστή έχουν τους λιγότερους περιορισμούς ασφαλείας και βρίσκονται στη ζώνη τοπικού υπολογιστή.

Η ασφάλεια της ζώνης τοπικού υπολογιστή εφαρμόζεται σε όλα τα τοπικά αρχεία και το περιεχόμενο. Αυτή η δυνατότητα μετριάζει τον κίνδυνο επιθέσεων που χρησιμοποιούν την ζώνη τοπικού υπολογιστή ως εφαλτήριο μιας επίθεσης για τη φόρτωση κακόβουλου κώδικα HTML.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής και καταχωρήσετε την τιμή 1, θα εφαρμόζεται η ασφάλεια της ζώνης τοπικού υπολογιστή. Εάν καταχωρήσετε την τιμή 0, η ασφάλεια της ζώνης τοπικού υπολογιστή δεν θα εφαρμόζεται. Εάν το όνομα τιμής είναι κενό ή η τιμή δεν είναι 0 ή 1, η ρύθμιση πολιτικής παραβλέπεται.

Μην καταχωρήσετε τις διεργασίες του Internet Explorer σε αυτήν τη λίστα: χρησιμοποιήστε τη σχετική πολιτική "Διεργασίες του Internet Explorer" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διεργασίες του IE. Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση πολιτικής "Όλες οι διεργασίες", οι διεργασίες που καθορίζονται σε αυτό το πλαίσιο υπερισχύουν έναντι αυτής της ρύθμισης.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, το χαρακτηριστικό ασφαλείας επιτρέπεται.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Λίστα διεργασιών:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)