Lista procesów

Program Internet Explorer stosuje ograniczenia strefy dla każdej otwieranej strony sieci Web, które zależą od lokalizacji strony sieci Web (strefa internetowa, intranetowa, Komputer lokalny itd.). Strony sieci Web na komputerze lokalnym mają najmniejsze ograniczenia zabezpieczeń i znajdują się w strefie Komputer lokalny.

Zabezpieczenia strefy Komputer lokalny są stosowane do wszystkich plików lokalnych i zawartości. Ta funkcja pomaga w osłabianiu ataków, gdy strefa Komputer lokalny jest używana jako wektor ataku w celu załadowania złośliwego kodu HTML.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone i zostanie wprowadzona wartość 1, będą stosowane zabezpieczenia strefy Komputer lokalny. Jeśli zostanie wprowadzona wartość 0, nie będą stosowane zabezpieczenia strefy Komputer lokalny. Jeśli Nazwa wartości jest pusta lub wartość nie jest równa 0 lub 1, ustawienie zasad jest ignorowane.

Nie należy wprowadzać procesów programu Internet Explorer na tej liście: należy użyć pokrewnej zasady Procesy programu Internet Explorer, aby włączyć lub wyłączyć procesy programu IE. Jeśli ustawienie zasad Wszystkie procesy jest włączone, procesy skonfigurowane w tym polu mają pierwszeństwo przed tym ustawieniem.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone lub pozostanie nieskonfigurowane, funkcja zabezpieczeń będzie dozwolona.


Obsługiwane na: Program Internet Explorer 6.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Lista procesów:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)