Λίστα διεργασιών

Ο Internet Explorer χρησιμοποιεί δεδομένα γενικών επεκτάσεων ταχυδρομείου Internet (MIME) για τον καθορισμό διαδικασιών χειρισμού αρχείων, για αρχεία που λαμβάνονται μέσω διακομιστή Web.

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει εάν ο Internet Explorer θα απαιτεί να είναι συνεπείς όλες οι πληροφορίες για τον τύπο του αρχείου που παρέχονται από τον διακομιστή Web. Για παράδειγμα, εάν ο τύπος MIME ενός αρχείου είναι text/plain αλλά η ανίχνευση MIME υποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα εκτελέσιμο αρχείο, ο Internet Explorer θα μετονομάσει το αρχείο αποθηκεύοντάς το στο cache του Internet Explorer και αλλάζοντας την επέκτασή του.

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής επιτρέπει στους διαχειριστές να καθορίσουν τις εφαρμογές για τις οποίες θέλουν να αποκλείεται ή να επιτρέπεται αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής και καταχωρήσετε την τιμή 1, ο χειρισμός MIME θα εφαρμόζεται. Εάν εισαγάγετε την τιμή 0, επιτρέπεται να υπάρχει ασυνέπεια των πληροφοριών για τον τύπο του αρχείου. Το "Όνομα τιμής" είναι το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου. Εάν το όνομα τιμής είναι κενό ή η τιμή δεν είναι 0 ή 1, η ρύθμιση πολιτικής παραβλέπεται.

Μην καταχωρήσετε τις διεργασίες του Internet Explorer σε αυτήν τη λίστα: χρησιμοποιήστε τη σχετική πολιτική "Διεργασίες του Internet Explorer" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διεργασίες του IE. Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση πολιτικής "Όλες οι διεργασίες", οι διεργασίες που καθορίζονται σε αυτό το πλαίσιο υπερισχύουν έναντι αυτής της ρύθμισης.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, το χαρακτηριστικό ασφαλείας επιτρέπεται.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_MIME_HANDLING
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Λίστα διεργασιών:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLING
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)