Processlista

Den här principinställningen anger om en referens till ett objekt är tillgänglig när användaren navigerar inom samma domän eller till en ny domän.

Administratörer kan använda den här principinställningen för att bestämma i vilka program som den här säkerhetsfunktionen ska förhindras eller tillåtas.

Om du aktiverar den här principinställningen och anger värdet 1, går det inte att komma åt referenser till objekt efter navigering. Om du anger värdet 0, går det fortfarande att komma åt referenser till objekt efter navigering. Värdenamnet är namnet på den körbara filen. Om ett värdenamn är tomt, eller om värdet inte är 0 eller 1, ignoreras principinställningen.

Lägg inte till Internet Explorer-processerna i den här listan: Använd den relaterade principen för Internet Explorer-processer om du vill aktivera eller inaktivera IE-processer. Om principinställningen Alla processer har aktiverats får de processer som konfigureras i den här rutan företräde framför den inställningen.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen tillåts säkerhetsfunktionen.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_OBJECT_CACHING
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Processlista:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHING
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)