Λίστα διεργασιών

Ο Internet Explorer επιβάλλει περιορισμούς σε κάθε ιστοσελίδα που ανοίγει. Οι περιορισμοί εξαρτώνται από τη θέση της ιστοσελίδας (Internet, Intranet, ζώνη τοπικού υπολογιστή κ.λπ.). Οι ιστοσελίδες στον τοπικό υπολογιστή έχουν τους λιγότερους περιορισμούς ασφαλείας και βρίσκονται στη ζώνη τοπικού υπολογιστή, καθιστώντας τη ζώνη ασφαλείας τοπικού υπολογιστή τον κύριο στόχο κακόβουλων χρηστών. Η αναβάθμιση δικαιωμάτων ζώνης απενεργοποιεί επίσης την περιήγηση JavaScript εάν δεν υπάρχει περιβάλλον ασφαλείας.

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής επιτρέπει στους διαχειριστές να καθορίσουν τις εφαρμογές για τις οποίες θέλουν να αποκλείεται ή να επιτρέπεται αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής και καταχωρήσετε την τιμή 1, η αναβάθμιση σε ζώνες με περισσότερα δικαιώματα μπορεί να αποτραπεί. Εάν καταχωρήσετε την τιμή 0, θα επιτρέπεται η αναβάθμιση δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε ζώνη. Το "Όνομα τιμής" είναι το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου. Εάν το όνομα τιμής είναι κενό ή η τιμή δεν είναι 0 ή 1, η ρύθμιση πολιτικής παραβλέπεται.

Μην καταχωρήσετε τις διεργασίες του Internet Explorer σε αυτήν τη λίστα: χρησιμοποιήστε τη σχετική πολιτική "Διεργασίες του Internet Explorer" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διεργασίες του IE. Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση πολιτικής "Όλες οι διεργασίες", οι διεργασίες που καθορίζονται σε αυτό το πλαίσιο υπερισχύουν έναντι αυτής της ρύθμισης.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, το χαρακτηριστικό ασφαλείας επιτρέπεται.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_ZONE_ELEVATION
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Λίστα διεργασιών:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATION
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)