Overstyr spørremelding om tilgang til utklippstavle for skript som kjører i en hvilken som helst prosess

Denne policyinnstillingen tillater at det hoppes over bekreftelse når et skript som kjører i prosesser på datamaskinen, prøver å utføre en utklippstavleoperasjon (slette, kopiere eller lime inn).

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, blir ikke brukeren bedt om å bekrefte når et skript som kjører i prosesser på datamaskinen, utfører en utklippstavleoperasjon. Hvis sonefunksjonen er angitt til å be om bekreftelse, vil den bli hoppet over og aktivert.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, blir brukeren bedt om å bekrefte når et skript som kjører i prosesser på datamaskinen, prøver å utføre en utklippstavleoperasjon.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, vil gjeldende verdier for URL-handlingen for programmet eller prosessen på datamaskinen bli brukt.


Støttes av: Minst Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt
Value Name*
Value TypeREG_SZ
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)