Overstyr spørremelding om tilgang til utklippstavle for skript som kjører i Internet Explorer-prosessen

Denne policyinnstillingen tillater at det hoppes over bekreftelse når et skript som kjører i Internet Explorer-prosessen, prøver å utføre en utklippstavleoperasjon (slette, kopiere eller lime inn) og URL-handlingen for sonen er angitt til å be om bekreftelse.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, blir ikke brukeren bedt om å bekrefte når et skript som kjører i Internet Explorer-prosessen på datamaskinen, utfører en utklippstavleoperasjon. Hvis sonefunksjonen er angitt til å be om bekreftelse, vil den bli hoppet over og aktivert i Internet Explorer-prosessen.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, blir brukeren bedt om å bekrefte når et skript som kjører i Internet Explorer-prosessen, prøver å utføre en utklippstavleoperasjon.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, vil gjeldende verdier for URL-handlingen for Internet Explorer-prosessen bli brukt.


Støttes av: Minst Internet Explorer 7.0
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)