Καθορισμός εφαρμογών και διεργασιών οι οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πρόχειρο χωρίς την εμφάνιση ερώτησης

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να καθορίσετε εφαρμογές και τις διεργασίες οι οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόχειρο χωρίς να εμφανίζεται ερώτηση στο χρήστη.

Σημείωση: Μην καταχωρήσετε τις διεργασίες του Internet Explorer σε αυτήν τη λίστα. Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε διεργασίες του Internet Explorer, χρησιμοποιήστε την πολιτική "Παράκαμψη ερωτήσεων πρόσβασης στο πρόχειρο για δέσμες ενεργειών που εκτελούνται από διεργασίες του Internet Explorer". Εάν η ρύθμιση πολιτικής "Παράκαμψη ερωτήσεων πρόσβασης στο πρόχειρο για δέσμες ενεργειών που εκτελούνται από οποιαδήποτε διεργασία" είναι ενεργοποιημένη, οι διεργασίες που έχουν οριστεί σε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής έχουν προτεραιότητα έναντι της εν λόγω ρύθμισης πολιτικής.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής και καταχωρήσετε την τιμή 1, γίνεται παράκαμψη των ερωτήσεων. Εάν καταχωρήσετε την τιμή 0, οι ερωτήσεις δεν θα παρακάμπτονται. Το "Όνομα τιμής" είναι το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου. Εάν το "Όνομα τιμής" είναι κενό ή η τιμή δεν είναι 0 ή 1, η ρύθμιση πολιτικής παραβλέπεται.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής για μια εφαρμογή ή μια διεργασία στη λίστα, μια δέσμη ενεργειών μπορεί να εκτελεί λειτουργίες προχείρου χωρίς την εμφάνιση ερώτησης. Αυτό σημαίνει ότι εάν η συμπεριφορά ζώνης έχει οριστεί ώστε να εμφανίζεται ερώτηση, θα παρακάμπτεται και θα ενεργοποιείται.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής για μια εφαρμογή ή μια διεργασία στη λίστα, μια δέσμη ενεργειών που εκτελείται στην εφαρμογή ή την διεργασία δεν μπορεί να παρακάμπτει την ερώτηση για λειτουργίες διαγραφής, αντιγραφής ή επικόλλησης από το πρόχειρο.

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης πολιτικής, υπερισχύουν οι τρέχουσες τιμές της ενέργειας διεύθυνσης URL για την εφαρμογή ή τη διεργασία στη λίστα.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Λίστα διεργασιών:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)