Zdefiniuj aplikacje i procesy, które mogą korzystać ze schowka bez monitowania

To ustawienie zasad umożliwia definiowanie aplikacji i procesów, które mogą uzyskiwać dostęp do schowka bez monitowania użytkowników.

Uwaga: nie należy wprowadzać procesów programu Internet Explorer na tej liście. Aby włączyć lub wyłączyć monitowanie dla procesów programu Internet Explorer, należy użyć zasad „Ignoruj wymóg monitowania podczas korzystania ze schowka przez skrypty uruchomione w procesie Internet Explorer". Jeśli ustawienie zasad „Ignoruj wymóg monitowania podczas korzystania ze schowka przez skrypty uruchomione w dowolnym procesie" jest włączone, procesy skonfigurowane w tym ustawieniu zasad mają pierwszeństwo przed opisywanym ustawieniem zasad.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone i zostanie wprowadzona wartość 1, wymóg monitowania będzie ignorowany. Jeśli zostanie wprowadzona wartość 0, wymóg monitowania nie będzie ignorowany. Nazwa wartości jest nazwą pliku wykonywalnego. Jeśli Nazwa wartości jest pusta lub wartość nie jest równa 0 lub 1, ustawienie zasad jest ignorowane.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone dla aplikacji lub procesu na liście, skrypt będzie mógł wykonywać operacje na schowku bez monitowania użytkowników. Jeśli zachowanie strefy ustawiono na monitowanie, powyższe ustawienie pozwoli je obejść.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone dla aplikacji lub procesu na liście, skrypt uruchomiony w tej aplikacji lub procesie nie będzie mógł obejść wymogu monitowania o wykonanie operacji usuwania, kopiowania lub wklejania ze schowka.

Jeśli to ustawienie zasad pozostanie nieskonfigurowane, obowiązywać będą bieżące wartości ustawienia akcji URL dla aplikacji lub procesu na liście.


Obsługiwane na: Co najmniej program Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Lista procesów:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)