Ange program och processer som kan komma åt Urklipp utan att fråga användaren

Med den här principinställningen kan du definiera program och processer som kan komma åt Urklipp utan att fråga användaren.

Obs! Lägg inte till Internet Explorer-processerna i den här listan. Om du vill aktivera eller inaktivera Internet Explorer-processer använder du principen "Inaktivera meddelanden vid åtkomst till Urklipp för skript som körs i Internet Explorer-processen". Om principinställningen "Fråga inte om åtkomst till Urklipp för skript som körs i en process" har aktiverats får de processer som konfigureras i den här principinställningen företräde framför den principinställningen.

Om du aktiverar den här principinställningen och anger värdet 1, visas inga meddelanden för användaren. Om du anger värdet 0, visas meddelanden för användaren. Värdenamn är namnet på den körningsbara filen. Om Värdenamn är tomt eller om värdet inte är 0 eller 1, ignoreras principinställningen.

Om du aktiverar den här principinställningen för ett program eller en process i listan kan ett skript utföra en åtgärd som involverar Urklipp utan att fråga användaren. Det betyder att om inställningen Fråga har aktiverats för zonens beteende så kringgås inställningen när principinställningen aktiveras.

Om du inaktiverar den här principinställningen för ett program eller en process i listan måste skript som körs i programmet eller processen fråga användaren vid borttagning, kopiering eller inklistring i Urklipp.

Om du inte konfigurerar den här principinställningen tillämpas de aktuella värdena för URL-åtgärden för ett program eller en process i listan.


Stöds på: Minst Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Processlista:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)