Administratorgodkjent oppførsel

Sikkerhetsbegrensning for binærkode- og skriptkodeoppførsel kan konfigureres for hver sone for bare å tillate en liste over administratorgodkjent oppførsel. Denne listen kan konfigureres her, og gjelder for alle prosesser som er valgt inn i oppførselen, samt for alle soner. (Oppførsel er komponenter som kapsler inn spesifikk funksjonalitet eller oppførsel på en side).

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, angir denne listen over tillatt oppførsel i hver sone hvor binærkode- og skriptkodeoppførsel er satt til 'administratorgodkjent'. Oppførsel må angis i #pakke#oppførsel merknad, for eksempel #standard#vml.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, vil ingen oppførsel være tillat i soner som er angitt som 'administratorgodkjent', på samme måte som om disse sonene var blitt satt til 'deaktiver'.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, vil bare VML være tillatt i soner som er angitt som 'administratorgodkjent'.

Obs! Hvis denne policyinnstillingen er angitt både i Datamaskinkonfigurasjon og Brukerkonfigurasjon, vil begge listene over tillatt oppførsel bli tillatt etter behov.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameListBox_Support_AllowedBehaviors
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Angi tillatte virkemåter her.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedBehaviors
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)