Uppföranden som godkänns av administratören

För varje zon kan säkerhetsbegränsningarna för skript- och binärkodsbeteende konfigureras så att bara en lista med beteenden som godkänns av administratören tillåts. Den här listan kan konfigureras här och tillämpas på alla processer som använder beteendet och i alla zoner. (Beteenden, eller uppföranden, är komponenter som innefattar särskilda funktioner eller beteenden på en sida.)

Om du aktiverar den här principinställningen konfigureras listan med beteenden som tillåts i varje zon som skript- och binärkodsbeteenden har angetts för som godkänd av administratören. Beteenden måste anges med notationen #paket#beteende, t.ex. #default#vml.

Om du inaktiverar den här principinställningen tillåts inga beteenden i zoner som godkänns av administratören, vilket får samma effekt som om zonerna inaktiverats.

Om du inte konfigurerar den här principinställningen tillåts bara VML i zoner som godkänns av administratören.

Obs! Om den här principen anges både i Datorkonfiguration och Användarkonfiguration tillåts båda listorna med beteenden.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameListBox_Support_AllowedBehaviors
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Ange de uppföranden som ska tillåtas här.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedBehaviors
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)