Ange högsta antal tillåtna WebSocket-anslutningar per server

Med den här principinställningen kan du ändra standardgränsen för antalet WebSocket-anslutningar per server. Standardgränsen är 6. Du kan välja ett värde från 2 till och med 128.

Om du aktiverar den här principinställningen används den gräns för antalet WebSocket-anslutningar som du anger med den här principinställningen i Internet Explorer.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen används standardgränsen på sex WebSocket-anslutningar per server.


Stöds på: Minst Internet Explorer 10.0
Maximalt antal anslutningar:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WEBSOCKET_MAXCONNECTIONSPERSERVER
Value Nameiexplore.exe
Value TypeREG_DWORD
Default Value6
Min Value2
Max Value128

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)