Τοποθεσίες Intranet: Περιλαμβάνονται όλες οι τοπικές τοποθεσίες (intranet) δεν είναι καταχωρημένες σε άλλες ζώνες

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ελέγχει εάν οι τοπικές τοποθεσίες που δεν έχουν αντιστοιχιστεί ρητά σε κάποια άλλη ζώνη ασφαλείας θα συμπεριλαμβάνονται στην τοπική ζώνη ασφαλείας intranet.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, όλες οι τοπικές τοποθεσίες οι οποίες δεν έχουν αντιστοιχιστεί ρητά σε κάποια άλλη ζώνη ασφάλειας θα συμπεριλαμβάνονται στη ζώνη intranet.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, όλες οι τοπικές τοποθεσίες που δεν έχουν αντιστοιχιστεί ρητά σε κάποια άλλη ζώνη ασφαλείας δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη ζώνη intranet (και θα περιλαμβάνονται συνήθως στη ζώνη Internet).

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν εάν οι τοπικές τοποθεσίες θα συμπεριλαμβάνονται στη ζώνη Intranet.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
Value NameIntranetName
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)