Λίστα αντιστοίχησης τοποθεσιών και ζωνών

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε μια λίστα με τοποθεσίες που θέλετε να συσχετίζονται με μια συγκεκριμένη ζώνη ασφαλείας. Αυτοί οι αριθμοί ζωνών έχουν συσχετισμένες ρυθμίσεις ασφαλείας οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις τοποθεσίες της ζώνης.

Ο Internet Explorer διαθέτει 4 ζώνες ασφαλείας, με αρίθμηση 1-4 και αυτοί οι αριθμοί χρησιμοποιούνται από αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής για τη συσχέτιση τοποθεσιών με ζώνες. Αυτές οι ζώνες είναι: (1) Ζώνη Intranet, (2) Ζώνη αξιόπιστων τοποθεσιών, (3) Ζώνη Internet και (4) Ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών. Οι ρυθμίσεις ασφαλείας μπορούν να οριστούν για κάθε μία από αυτές τις ζώνες μέσω άλλων ρυθμίσεων πολιτικής και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι: Ζώνη αξιόπιστων τοποθεσιών (πρότυπο χαμηλής ασφαλείας), ζώνη Intranet (πρότυπο μεσαίας-χαμηλής ασφαλείας), ζώνη Internet (πρότυπο μεσαίας ασφαλείας) και για τη ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών (πρότυπο υψηλής ασφαλείας). (Η ζώνη τοπικού υπολογιστή και το κλειδωμένο ισοδύναμό της έχουν ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας που προστατεύουν τον τοπικό υπολογιστή σας.)

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, μπορείτε να καταχωρήσετε μια λίστα με τοποθεσίες και τους σχετικούς αριθμούς ζώνης. Η συσχέτιση μιας τοποθεσίες με μια ζώνη εξασφαλίζει ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας για την καθορισμένη ζώνη θα εφαρμόζονται στην τοποθεσία.  Για κάθε καταχώρηση που προσθέτετε στη λίστα, πρέπει να καταχωρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όνομα τιμής - Ο κεντρικός υπολογιστής για μια τοποθεσία intranet ή ένα πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα για άλλες τοποθεσίες. Το όνομα τιμής μπορεί να συμπεριλαμβάνει επίσης ένα καθορισμένο πρωτόκολλο. Για παράδειγμα, εάν καταχωρήσετε τη διεύθυνση http://www.contoso.com ως όνομα τιμής, τα άλλα πρωτόκολλα δεν επηρεάζονται. Εάν καταχωρήσετε μόνο www.contoso.com, τότε επηρεάζονται όλα τα πρωτόκολλα για τη συγκεκριμένη τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των http, https, ftp κλπ. Η τοποθεσία μπορεί επίσης να καθορίζεται ως διεύθυνση IP (π.χ. 127.0.0.1) ή εύρος (π.χ. 127.0.0.1-10). Για να αποφευχθεί η δημιουργία πολιτικών σε διένεξη, μην συμπεριλάβετε πρόσθετους χαρακτήρες μετά τον τομέα, όπως καθέτους ή διαδρομή διεύθυνσης URL. Για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις πολιτικής για τις τοποθεσίες www.contoso.com και www.contoso.com/mail θα αντιμετωπίζονται όπως η αντίστοιχη ρύθμιση πολιτικής του Internet Explorer και, συνεπώς, θα δημιουργείται διένεξη.

Τιμή - Ένας αριθμός ο οποίος υποδεικνύει τη ζώνη με την οποία θα πρέπει να συσχετίζεται η συγκεκριμένη τοποθεσία για τις ρυθμίσεις ασφαλείας. Οι ζώνες του Internet Explorer που περιγράφονται παραπάνω είναι οι 1-4.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, οι χρήστες θα μπορούν να επιλέξουν τις δικές τους αντιστοιχίσεις τοποθεσίας προς ζώνη.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameListBox_Support_ZoneMapKey
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Καταχωρήστε εδώ τις αντιστοιχίσεις ζώνης.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMapKey
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)