Lijst van zonetoewijzingen voor websites

Met deze beleidsinstelling kunt u een lijst beheren van websites die u aan een bepaalde beveiligingszone wilt koppelen. Aan de zonenummers zijn beveiligingsinstellingen verbonden die gelden voor alle websites in de zone.

Internet Explorer heeft vier beveiligingszones met de nummers 1 tot en met 4. Deze nummers worden door deze beleidsinstelling gebruikt om websites aan zones te koppelen. Deze zones zijn: (1) Lokaal intranet, (2) Vertrouwde websites, (3) Internet en (4) Websites met beperkte toegang. Ook door andere beleidsinstellingen kunnen voor elk van deze zones beveiligingsinstellingen worden ingesteld. De standaardinstellingen zijn: Vertrouwde websites (sjabloon Zeer laag), Lokaal intranet (sjabloon Laag), Internet (sjabloon Normaal), en Websites met beperkte toegang (sjabloon Hoog) (Voor de zone Lokale computer en het vergrendelde equivalent daarvan gelden speciale beveiligingsinstellingen waarmee de lokale computer wordt beschermd.)

Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunt u een lijst opgeven met websites en de daaraan gekoppelde zonenummers. Door een website te koppelen aan een zone, zorgt u ervoor dat de beveiligingsinstellingen voor de opgegeven zone op de website worden toegepast.  Voor elke invoegtoepassing die u aan de lijst toevoegt, moet u de volgende gegevens invoeren:

Waardenaam – een host voor een intranetsite of een FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) voor andere websites. De waardenaam kan ook een specifiek protocol bevatten. Als u bijvoorbeeld http://www.contoso.com invoert als de waardenaam, gelden de instellingen niet voor de andere protocollen. Als u echter alleen www.contoso.com invoert, gelden de instellingen voor alle protocollen voor die website, zoals de protocollen http, https, ftp enzovoort. De website kan ook worden opgegeven met een IP-adres (bijvoorbeeld 127.0.0.1) of een bereik (bijvoorbeeld 127.0.0.1-10). Plaats geen extra tekens achter de domeinnaam, zoals / of een URL-pad, om te voorkomen dat u conflicterende beleidsinstellingen maakt. Beleidsinstellingen voor bijvoorbeeld www.contoso.com en www.contoso.com/mail worden als dezelfde beleidsinstelling beschouwd en zijn daarom met elkaar in conflict.

Waarde - een getal dat naar de zone verwijst waaraan deze website moet worden gekoppeld voor beveiligingsinstellingen. De beveiligingszones in Internet Explorer zijn genummerd van 1 tot en met 4.

Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers zelf bepalen welke websites ze aan welke zones willen toewijzen.


Ondersteund op: Ten minste Internet Explorer 6.0 in Windows XP met Service Pack 2 of Windows Server 2003 met Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameListBox_Support_ZoneMapKey
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Geef de zonetoewijzingen hier op.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMapKey
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)