Tilldelning av platser till zoner

Med den här principinställningen kan du hantera en lista med platser som du vill associera med en viss säkerhetszon. Dessa zonnummer har associerade säkerhetsinställningar som tillämpas på alla platser i zonen.

Det finns fyra säkerhetszoner i Internet Explorer, numrerade 1–4 och dessa används av den här principinställningen för att koppla platser till zoner. Dessa är som följer: (1) zonen Intranät, (2) zonen Betrodda platser, (3) zonen Internet och (4) zonen Ej betrodda platser. Säkerhetsinställningar kan anges för var och en av dessa zoner med andra principinställningar och standardinställningarna är som följer: zonen Betrodda platser (mallen Låg), zonen Intranät (mallen Mellan normal och låg), zonen Internet (mallen Mellan) och zonen Ej betrodda platser (mallen Hög). (Zonen Lokal dator och dess nedlåsta motsvarighet har speciella säkerhetsinställningar som hjälper till att skydda datorn.)

Om du aktiverar den här principinställningen kan du ange en lista över platser och relaterade zonnummer. Genom att associera en plats med en zon kan du vara säker på att säkerhetsinställningarna för den angivna zonen tillämpas på platsen.  Ange följande information för varje post som du lägger till i listan:

Värdenamn – En värddator för en intranätsplats eller ett fullständigt kvalificerat domännamn för andra platser. Ett särskilt protokoll kan anges i värdenamnet. Om du till exempel anger http://www.contoso.com som värdenamn påverkas inte andra protokoll. Om du bara anger www.contoso.com påverkas alla protokoll för den platsen, inklusive http, https, ftp o.s.v. Platsen kan också uttryckas som en IP-adress (t.ex. 127.0.0.1) eller ett intervall (t.ex. 127.0.0.1–10). För att undvika konflikter mellan principer som skapas bör du inte ta med extra tecken efter domännamnet, t.ex. avslutande snedstreck eller URL-sökvägar. Till exempel skulle principinställningar för www.contoso.com och www.contoso.com/mail behandlas som samma principinställning av Internet Explorer, vilket innebär att de skulle stå i konflikt med varandra.

Värde – Ett nummer som anger vilken zon och vilka säkerhetsinställningar som platsen ska associeras med. Internet Explorer-zonerna som beskrivs ovan är 1–4.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principen kan användaren välja hur platser och zoner ska kopplas till varandra.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameListBox_Support_ZoneMapKey
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Ange zontilldelning här.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMapKey
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)