Να επιτρέπεται σε τοποθεσίες Web η αποθήκευση βάσεων δεδομένων που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο σε υπολογιστές-πελάτες

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής επιτρέπει σε τοποθεσίες Web την αποθήκευση πληροφοριών cache για βάσεις δεδομένων που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο σε υπολογιστές-πελάτες.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, οι τοποθεσίες Web θα μπορούν να αποθηκεύουν βάσεις δεδομένων που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο σε υπολογιστές-πελάτες. Η επιλογή "Να επιτρέπονται οι βάσεις δεδομένων και τα cache τοποθεσιών Web" από τις ρυθμίσεις δεδομένων τοποθεσίας Web δεν θα είναι διαθέσιμη για τους χρήστες.

Εάν απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, οι τοποθεσίες Web δεν θα μπορούν να αποθηκεύουν βάσεις δεδομένων που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο σε υπολογιστές-πελάτες. Η επιλογή "Να επιτρέπονται οι βάσεις δεδομένων και τα cache τοποθεσιών Web" από τις ρυθμίσεις δεδομένων τοποθεσίας Web δεν θα είναι διαθέσιμη για τους χρήστες.

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης πολιτικής, οι τοποθεσίες Web θα μπορούν να αποθηκεύουν βάσεις δεδομένων που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο σε υπολογιστές-πελάτες. Η επιλογή "Να επιτρέπονται οι βάσεις δεδομένων και τα cache τοποθεσιών Web" από τις ρυθμίσεις δεδομένων τοποθεσίας Web θα είναι διαθέσιμη για τους χρήστες. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν θα επιτρέπεται ή όχι στις τοποθεσίες Web η αποθήκευση δεδομένων στον υπολογιστή τους.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 10.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\IndexedDB
Value NameAllowWebsiteDatabases
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)