Καθορισμός ορίων αποθήκευσης βάσης δεδομένων που έχει προστεθεί στο ευρετήριο για μεμονωμένους τομείς

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει τα όρια χώρου αποθήκευσης δεδομένων για βάσεις δεδομένων που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο για τοποθεσίες Web για τις οποίες έχει επιτραπεί η υπέρβαση του ορίου χώρου αποθήκευσης. Η ρύθμιση πολιτικής "Καθορισμός προεπιλεγμένων ορίων χώρου αποθήκευσης για τοποθεσίες Web" καθορίζει τα όρια χώρου αποθήκευσης δεδομένων για βάσεις δεδομένων που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο. Σε περίπτωση που κάποιος τομέας υπερβεί το όριο χώρου αποθήκευσης βάσης δεδομένων που έχει προστεθεί στο ευρετήριο για κάποιον μεμονωμένο τομέα, ο Internet Explorer αποστέλλει σφάλμα στην τοποθεσία Web. Δεν θα αποστέλλεται ειδοποίηση στο χρήστη. Αυτή η πολιτική ομάδας καθορίζει το μέγιστο όριο χώρου αποθήκευσης δεδομένων για τομείς που θεωρούνται αξιόπιστοι από τους χρήστες. Όταν καθορίζετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, καταχωρείτε το όριο του cache σε MB. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 500 MB.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer επιτρέπει στους αξιόπιστους τομείς να αποθηκεύουν πρόσθετα δεδομένα σε βάσεις δεδομένων που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο, μέχρι να συμπληρωθεί το όριο που καθορίζεται στην πολιτική ομάδας.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο Internet Explorer θα χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο μέγιστο όριο αποθήκευσης για όλες τις βάσεις δεδομένων που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 500 MB.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 10.0
Καθορισμός ορίων αποθήκευσης βάσης δεδομένων που έχει προστεθεί στο ευρετήριο για μεμονωμένους τομείς

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\IndexedDB
Value NameMaxTrustedDomainLimitInMB
Value TypeREG_DWORD
Default Value500
Min Value1
Max Value9999

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)