Ange lagringsgränser för indexerade databaser för enskilda domäner

Den här principinställningen anger datalagringsgränser för indexerade databaser för webbplatser som har tillåtelse att överskrida lagringsgränsen. Ange standardlagringsgränser för webbplatser anger standardlagringsgränserna för indexerade databaser. Om en domän överskrider lagringsgränsen för indexerade databaser för en enskild domän skickar Internet Explorer ett fel till webbplatsen. Inget meddelande skickas till användaren. Den här grupprincipen anger den högsta gränsen för datalagring för domäner som är betrodda av användaren. När du anger den här principinställningen anger du cachegränsen i MB. Standardinställningen är 500 MB.

Om du aktiverar den här principinställningen kan betrodda domäner lagra ytterligare data i indexerade databaser, upp till gränsen som anges i den här grupprincipen.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen används standardinställningen för högsta tillåtna lagringsgräns för alla indexerade databaser. Standardinställningen är 500 MB.


Stöds på: Minst Internet Explorer 10.0
Ange lagringsgränser för indexerade databaser för enskilda domäner

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\IndexedDB
Value NameMaxTrustedDomainLimitInMB
Value TypeREG_DWORD
Default Value500
Min Value1
Max Value9999

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)