Konfigurera Mediefältet

Används av administratörer för att aktivera och inaktivera Explorer-fältet Media och ange standardvärdet för automatisk uppspelning.

Explorer-fältet Media används för att spela upp musik och media från Internet.

Om du inaktiverar Explorer-fältet Media kan inte användare se fältet. Funktionen för automatisk uppspelning är också inaktiverad. När användare klickar på en länk i Internet Explorer visas innehållet i standardklienten för media på datorn.

Om du aktiverar Explorer-fältet Media eller låter bli att konfigurera det kan användare visa och dölja fältet.

Administratörer kan också aktivera och inaktivera funktionen för automatisk uppspelning. Den här inställningen används endast om Explorer-fältet Media är aktiverat.

Om alternativet är markerat används Explorer-fältet Media även för att visa medieinnehåll när användaren klickar på en medielänk.

Om alternativet är avmarkerat visas innehållet i den medieklient som är standard på datorn.


Stöds på: Endast Internet Explorer 6.0
Inaktivera Mediefältet och funktionen för automatisk uppspelning
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Value NameNo_LaunchMediaBar
Value TypeREG_DWORD
Default Value0
True Value1
False Value0
Spela automatiskt upp filer i Mediefältet när det är aktiverat
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Internet Explorer\media
Value NameAutoplay
Value TypeREG_SZ
Default Valueyes
True Valueyes
False Valueno

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)