Στοιχεία ελέγχου μενού

Ορίζει μια ομάδα στοιχείων ελέγχου ActiveX της Microsoft, τα οποία χρησιμοποιούνται για το χειρισμό αναδυόμενων μενού στο πρόγραμμα περιήγησης, ως εγκεκριμένα από το διαχειριστή.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, τα συγκεκριμένα στοιχεία ελέγχου μπορούν να εκτελεστούν σε ζώνες ασφαλείας στις οποίες έχετε καθορίσει ότι επιτρέπεται η εκτέλεση στοιχείων ελέγχου με έγκριση από το διαχειριστή.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, τα συγκεκριμένα στοιχεία ελέγχου δεν θα καθορίζονται ως εγκεκριμένα από το διαχειριστή.

Για να ορίσετε ένα στοιχείο ελέγχου ως εγκεκριμένο από το διαχειριστή, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Ενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για το στοιχείο:

-- MCSiMenu - παρέχει τη δυνατότητα σε συντάκτες Web να ελέγχουν τη θέση και την εμφάνιση των αναδυόμενων μενού των Windows στις ιστοσελίδες
-- Αντικείμενο αναδυόμενου μενού - παρέχει τη δυνατότητα σε συντάκτες Web να προσθέτουν αναδυόμενα μενού σε ιστοσελίδες

Για να καθορίσετε τον τρόπο χειρισμού των στοιχείων ελέγχου με έγκριση από το διαχειριστή για κάθε ζώνη ασφάλειας, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Στο στοιχείο "Πολιτική ομάδας", κάντε κλικ στο στοιχείο "Ρυθμίσεις χρήστη", επιλέξτε "Συντήρηση του Internet Explorer" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο "Ασφάλεια".

2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο "Ζώνες ασφάλειας και χαρακτηρισμοί περιεχομένου", κάντε κλικ στο κουμπί "Εισαγωγή των τρεχουσών ρυθμίσεων ζωνών ασφάλειας" και κατόπιν στο κουμπί "Τροποποίηση ρυθμίσεων".

3. Επιλέξτε τη ζώνη περιεχομένου στην οποία επιθυμείτε να διαχειριστείτε τα στοιχεία ελέγχου ActiveX και μετά κάντε κλικ στο κουμπί "Προσαρμοσμένο επίπεδο".

4. Στην περιοχή "Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX και προσθηκών", κάντε κλικ στο κουμπί "Με έγκριση από το διαχειριστή".


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0
MCSiMenu
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1
Αντικείμενο αναδυόμενου μενού
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1
Στοιχείο ελέγχου μενού Ikonic
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{F5131C24-E56D-11CF-B78A-444553540000}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)