Wyłącz edytowanie i tworzenie grup harmonogramu

Uniemożliwia użytkownikom dodawanie, edytowanie lub usuwanie harmonogramów przeglądania w trybie offline stron sieci Web i grup stron sieci Web subskrybowanych przez użytkowników.

Grupa subskrypcji to ulubiona strona sieci Web wraz ze stronami sieci Web, do których prowadzą znajdujące się na tej stronie łącza.

Włączenie tej zasady spowoduje, że przyciski Dodaj, Usuń i Edytuj na karcie Harmonogram okna dialogowego Właściwości strony sieci Web będą wygaszone. Aby wyświetlić tę kartę, należy kliknąć menu Narzędzia, kliknąć polecenie Synchronizuj, zaznaczyć stronę sieci Web, kliknąć przycisk Właściwości i kliknąć kartę Harmonogram.

Wyłączenie lub nieskonfigurowanie tej zasady umożliwi użytkownikom dodawanie, usuwanie i edytowanie harmonogramów dla witryn sieci Web i grup witryn sieci Web.

Zasady „Wyłącz edytowanie harmonogramów dla stron trybu offline" i „Ukryj menu Ulubione" (znajdujące się w lokalizacji Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer) mają pierwszeństwo przed tą zasadą. Jeśli któraś z tych dwóch zasad jest włączona, ta zasada jest ignorowana.


Obsługiwane na: Tylko programy Internet Explorer 5.0 i Internet Explorer 6.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameNoEditingScheduleGroups
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)