Να ειδοποιούνται οι χρήστες ότι ο Internet Explorer δεν είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης Web.

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να επιλέξετε αν θα ενημερώνονται οι χρήστες αν ο Internet Explorer δεν είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες θα ενημερώνονται αν ο Internet Explorer δεν είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης. Οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν αυτήν τη ρύθμιση.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες δεν θα ενημερώνονται αν ο Internet Explorer δεν είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης. Οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν αυτήν τη ρύθμιση.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν θα ενημερώνονται ότι ο Internet Explorer δεν είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Web μέσω του πλαισίου ελέγχου "Ειδοποίηση αν ο Internet Explorer δεν είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης web" στην καρτέλα "Προγράμματα" στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές Internet". Έχετε υπόψη ότι στον Internet Explorer 10 στα Windows 8, το πλαίσιο ελέγχου βρίσκεται στην καρτέλα "Για προχωρημένους" στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές Internet". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας στον Internet Explorer 10" στη βιβλιοθήκη Internet Explorer TechNet.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 10.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameCheck_Associations
Value TypeREG_SZ
Enabled Valueyes
Disabled Valueno

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)