Zakázat změny nastavení připojení

Zabraňuje uživatelům v provádění změn nastavení telefonického připojení.

Pokud toto nastavení povolíte, bude tlačítko Nastavení na kartě Připojení v dialogovém okně Možnosti Internetu zobrazeno šedě.

Pokud toto nastavení zakážete nebo nenakonfigurujete, mohou uživatelé měnit nastavení telefonických připojení.

Pokud nastavíte zásadu Zakázat stránku Připojení (v umístění \Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Aplikace Internet Explorer\Ovládací panel Možnosti Internetu), nemusíte již konfigurovat toto nastavení, protože zásada Zakázat stránku Připojení odebere z uživatelského rozhraní celou kartu Připojení.


Podporováno na: Alespoň aplikace Internet Explorer 5.0
Povolit zásadu:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control PanelConnection SettingsREG_DWORD1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control PanelConnwiz Admin LockREG_DWORD1

inetres.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)