Απενεργοποίηση "Οδηγού σύνδεσης στο Internet"

Εμποδίζει την εκτέλεση του "Οδηγού σύνδεσης στο Internet" από τους χρήστες.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, το κουμπί "Εγκατάσταση" στην καρτέλα "Συνδέσεις" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές Internet" θα είναι απενεργοποιημένο.

Επίσης, οι χρήστες δεν θα μπορούν να εκτελέσουν τον οδηγό, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "Σύνδεση στο Internet" στην επιφάνεια εργασίας ή κάνοντας κλικ στο μενού "Έναρξη", τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προγράμματα", κατόπιν στην επιλογή "Βοηθήματα", στη συνέχεια στην επιλογή "Επικοινωνίες" και κατόπιν κάνοντας κλικ στην επιλογή "Οδηγός σύνδεσης στο Internet".

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ρυθμίσετε αυτήν την πολιτική, οι χρήστες θα μπορούν να αλλάζουν τις ρυθμίσεις σύνδεσης εκτελώντας τον "Οδηγό σύνδεσης στο Internet".

Σημείωση: Η πολιτική αυτή επικαλύπτει την πολιτική "Απενεργοποίηση της σελίδας 'Συνδέσεις'" (που βρίσκεται στη διαδρομή \Ρυθμίσεις χρήστη\Πρότυπα διαχείρισης\Στοιχεία των Windows\Internet Explorer\Πίνακας Ελέγχου Internet), η οποία καταργεί την καρτέλα "Συνδέσεις" από το περιβάλλον εργασίας. Η κατάργηση της καρτέλας "Συνδέσεις" από το περιβάλλον εργασίας, ωστόσο, δεν εμποδίζει την εκτέλεση του "Οδηγού σύνδεσης στο Internet" από την επιφάνεια εργασίας ή από το μενού "Έναρξη".


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameConnwiz Admin Lock
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)