Ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματης καταχώρησης για ονόματα και κωδικούς πρόσβασης χρηστών σε φόρμες

Η δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης μπορεί να αποθηκεύει και να προτείνει ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης για φόρμες.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, ο χρήστης δεν θα μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις "Ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης σε φόρμες" ή "Εμφάνιση μηνύματος για την αποθήκευση των κωδικών". Η δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης για ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης σε φόρμες θα είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει να αποφασίσετε εάν θα επιλέξετε τη δυνατότητα "Εμφάνιση μηνύματος για την αποθήκευση των κωδικών".

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, ο χρήστης δεν θα μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις "Ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης σε φόρμες" ή "Εμφάνιση μηνύματος για την αποθήκευση των κωδικών". Η δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης για ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης σε φόρμες θα είναι απενεργοποιημένη. Ο χρήστης δεν μπορεί επίσης να επιλέξει την εμφάνιση μηνύματος για την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης.

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την Αυτόματη Καταχώρηση για το όνομα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης σε φόρμες, καθώς και την επιλογή εμφάνισης μηνύματος για την αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης. Για την εμφάνιση αυτής της επιλογής, οι χρήστες ανοίγουν το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές Internet" και, κατόπιν, κάνουν κλικ στην καρτέλα "Περιεχόμενα" και στο κουμπί "Ρυθμίσεις".


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameFormSuggest Passwords
Value TypeREG_SZ
Enabled Valueyes
Disabled Valueno
Enable policy:
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameFormSuggest Passwords
Value TypeREG_DWORD
Value1
Disable Policy:
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameFormSuggest Passwords
Value TypeREG_DWORD
Value1

Εμφάνιση μηνύματος για την αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameFormSuggest PW Ask
Value TypeREG_SZ
Default Valueno
True Valueyes
False Valueno

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)