Να μην επιτρέπεται η διαχείριση της λίστας εξαιρέσεων αναδυόμενων παραθύρων

Μπορείτε να επιτρέψετε τα αναδυόμενα παράθυρα από συγκεκριμένες τοποθεσίες Web προσθέτοντας τις τοποθεσίες στη λίστα των εξαιρέσεων.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες δεν μπορούν να προσθέτουν ή να καταργούν τοποθεσίες Web από τη λίστα εξαιρέσεων.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει και να καταργήσει τοποθεσίες από τη λίστα εξαιρέσεων.

Σημείωση: Μπορείτε να επιτρέψετε μια προεπιλεγμένη λίστα τοποθεσιών για τις οποίες θα επιτρέπεται το άνοιγμα αναδυόμενων παραθύρων, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων του Internet Explorer, ενεργοποιώντας τη ρύθμιση πολιτικής "Καθορισμός λίστας επιτρεπόμενων αναδυόμενων παραθύρων".


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Value NameRestrictPopupExceptionList
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)