Wyłącz funkcję resetowania ustawień sieci Web

Uniemożliwia użytkownikom przywracanie ustawień domyślnych dla strony głównej i stron wyszukiwania.

Jeśli ta zasada zostanie włączona, przycisk Resetowanie ustawień sieci Web na karcie Programy w oknie dialogowym Opcje internetowe będzie wyświetlany jako wygaszony.

Jeśli ta zasada zostanie wyłączona lub pozostanie nieskonfigurowana, użytkownicy będą mogli przywracać domyślne ustawienia stron głównych i stron wyszukiwania.

Zasada „Wyłącz stronę Programy" (znajdująca się w lokalizacji \Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer\Internetowy panel sterowania), która powoduje usunięcie karty Programy z programu Internet Explorer w Panelu sterowania, ma pierwszeństwo przed tą zasadą. Jeśli jest ona włączona, ta zasada jest ignorowana.


Obsługiwane na: Tylko programy Internet Explorer 5.0 i Internet Explorer 6.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameResetWebSettings
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)