Απενεργοποίηση Αυτόματης Καταχώρησης της Αναζήτησης των Windows

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να αποτρέψετε την εμφάνιση αποτελεσμάτων στη γραμμή διευθύνσεων του Internet Explorer από την Αυτόματη Καταχώρηση της αναζήτησης των Windows.

Η Αυτόματη Καταχώρηση της αναζήτησης των Windows προτείνει πιθανές αντιστοιχίες όταν οι χρήστες πληκτρολογούν διευθύνσεις Web στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης. Αυτή η δυνατότητα παρέχει πιο σχετικά αποτελέσματα στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer δεν χρησιμοποιεί την Αυτόματη Καταχώρηση της αναζήτησης των Windows για την παροχή σχετικών αποτελεσμάτων στη γραμμή διευθύνσεων. Ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει αυτήν τη ρύθμιση.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer χρησιμοποιεί την Αυτόματη Καταχώρηση της αναζήτησης των Windows για την παροχή σχετικών αποτελεσμάτων στη γραμμή διευθύνσεων. Ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει αυτήν τη ρύθμιση.

Εάν δεν διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ρύθμισης "Χρήση της Αναζήτησης των Windows".

Σημείωση: Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι τροφοδοσίες δεν εμφανίζονται στη γραμμή διευθύνσεων. Αυτό δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εγγραφής σε τροφοδοσίες και την αλληλεπίδραση με αυτές μέσω του Κέντρου Αγαπημένων.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 8.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\WindowsSearch
Value NameEnabledScopes
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value0
Disabled Value5

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)