Αναζήτηση: Απενεργοποίηση της εύρεσης αρχείων με χρήση του πλήκτρου F3 από το πρόγραμμα περιήγησης

Απενεργοποιεί τη χρήση του πλήκτρου F3 για αναζήτηση στον Internet Explorer και στην Εξερεύνηση αρχείων.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, απενεργοποιείται η λειτουργία αναζήτησης μέσω του πλήκτρου F3. Οι χρήστες δεν μπορούν να πατήσουν το πλήκτρο F3 για αναζήτηση στο Internet (από τον Internet Explorer) ή για αναζήτηση στον σκληρό δίσκο (από την Εξερεύνηση αρχείων). Εάν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο F3, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο πληροφορεί το χρήστη ότι αυτή η δυνατότητα έχει απενεργοποιηθεί.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, οι χρήστες μπορούν να πατάνε F3 για αναζήτηση στο Internet (από τον Internet Explorer) ή στον σκληρό δίσκο (από την Εξερεύνηση αρχείων).

Αυτή η πολιτική αφορά καταστάσεις στις οποίες οι διαχειριστές δεν θέλουν να εξερευνούν οι χρήστες το Internet ή τον σκληρό δίσκο.

Αυτή η πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την πολιτική "Μενού "Αρχείο": Απενεργοποίηση επιλογής 'Άνοιγμα'" (που βρίσκεται στη διαδρομή \Ρυθμίσεις χρήστη\Πρότυπα διαχείρισης\Στοιχεία των Windows\Internet Explorer\Μενού προγράμματος περιήγησης), η οποία εμποδίζει τους χρήστες να ανοίγουν αρχεία χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης.


Υποστηρίζεται σε: Μόνο Internet Explorer 5.0 και Internet Explorer 6.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Value NameNoFindFiles
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)