Περιορισμός των υπηρεσιών παροχής αναζήτησης σε μια συγκεκριμένη λίστα

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να περιορίζετε τις υπηρεσίες παροχής αναζήτησης που εμφανίζονται στο πλαίσιο αναζήτησης στον Internet Explorer, σε αυτές που καθορίζονται στη λίστα κλειδιών πολιτικής υπηρεσιών παροχής αναζήτησης (στη διαδρομή [HKCU ή HKLM\Software\policies\Microsoft\Internet ExplorerSearchScopes]). Συνήθως, είναι δυνατή η προσθήκη υπηρεσιών παροχής αναζήτησης από γραμμές εργαλείων άλλων κατασκευαστών ή κατά την εγκατάσταση, αλλά οι χρήστες μπορούν επίσης να τις προσθέσουν από την τοποθεσία Web της αντίστοιχης υπηρεσίας παροχής αναζήτησης.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης δεν μπορεί να ρυθμίσει τη λίστα υπηρεσιών παροχής αναζήτησης στον υπολογιστή του και οι προεπιλεγμένες υπηρεσίες παροχής αναζήτησης που έχουν εγκατασταθεί δεν εμφανίζονται (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παροχής αναζήτησης που έχουν εγκατασταθεί από άλλες εφαρμογές). Οι μόνες υπηρεσίες παροχής αναζήτησης που εμφανίζονται είναι όσες υπάρχουν στη λίστα κλειδιών πολιτικής για υπηρεσιών παροχής αναζήτησης. Σημείωση: Αυτή η λίστα μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο αρχείο προτύπου διαχείρισης. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αυτού του αρχείου προσαρμοσμένου προτύπου διαχείρισης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Internet Explorer σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής αναζήτησης.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν τη δική τους λίστα υπηρεσιών παροχής αναζήτησης.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameUsePolicySearchProvidersOnly
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)