Begränsa sökleverantörer till en specifik lista

Med den här principinställningen kan du begränsa de sökleverantörer som visas i sökrutan i Internet Explorer till de som anges i listan med principregisternycklar för sökleverantörer (under [HKCU eller HKLM\Software\policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]). Sökleverantörer kan vanligtvis läggas till från verktygsfält från tredje part eller i installationsprogrammet, men användaren kan också lägga till dem från en sökleverantörs webbplats.

Om du aktiverar den här principinställningen kan användaren inte konfigurera listan med sökleverantörer på datorn, och eventuella standardleverantörer som är installerade visas inte (inklusive leverantörer som installerats från andra program). De enda leverantörer som visas är de i listan över principregisternycklar för sökleverantörer. Obs! Den här listan kan skapas från en anpassad administrationsmallfil. Information om hur du skapar den här anpassade administrationsmallfilen finns i dokumentationen om sökleverantörer i Internet Explorer.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen kan användaren konfigurera listan med sökleverantörer.


Stöds på: Minst Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameUsePolicySearchProvidersOnly
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)