Ορισμός προόδου διεργασιών καρτελών

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να ορίσετε το ρυθμό με τον οποίο ο Internet Explorer δημιουργεί διεργασίες νέων καρτελών. Υπάρχουν δύο αλγόριθμοι που χρησιμοποιεί ο Internet Explorer.

Ο προεπιλεγμένος αλγόριθμος έχει τέσσερις ρυθμίσεις: χαμηλό, μεσαίο, υψηλό ή προεπιλογή. Ο αλγόριθμος με τη ρύθμιση "Χαμηλή" δημιουργεί πολύ λίγες διεργασίες καρτελών, αυτός με τη ρύθμιση "Μέτρια" δημιουργεί μια μεσαία ποσότητα διεργασιών καρτελών και ο αλγόριθμος με τη ρύθμιση "Υψηλή" επιτρέπει την πολύ γρήγορη αύξηση των διεργασιών καρτελών και προορίζεται μόνο για υπολογιστές με άπλετη φυσική μνήμη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση δημιουργεί το βέλτιστο αριθμό διεργασιών καρτελών με βάση το λειτουργικό σύστημα και την ποσότητα φυσικής μνήμης. Συνιστάται η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Ο δεύτερος αλγόριθμος θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ρητά με τη δημιουργία ρύθμισης ακέραιου αριθμού. Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε ρύθμιση απομόνωσης του Internet Explorer θα αυξάνεται γρήγορα για να χρησιμοποιεί τον καθορισμένο αριθμό διεργασιών καρτελών, ανεξάρτητα από τη φυσική μνήμη του υπολογιστή ή των ρυθμίσεων απομόνωσης του Internet Explorer που εκτελούνται.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ορίζετε το ρυθμό με τον οποίο ο Internet Explorer δημιουργεί νέες διεργασίες καρτελών σε χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό ή σε έναν ακέραιο αριθμό.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, η αύξηση των διεργασιών καρτελών ορίζεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει αυτήν τη ρύθμιση με το κλειδί μητρώου. Σημείωση: Στο διακομιστή τερματικού, η προεπιλεγμένη τιμή είναι ο ακέραιος αριθμός "1".


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 8.0
Αύξηση διεργασιών καρτελών

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameTabProcGrowth
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)